chałatowy


chałatowy
chałatowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, chałatowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, z którego szyje się chałaty; związany z chałatem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chałatowy materiał. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w odniesieniu do żyda: noszący chałat; ortodoksyjny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chałatowi żydzi w jarmułkach. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chałatowy — chałatowywi 1. «dotyczący chałata; przeznaczony na chałaty» Chałatowy krój płaszcza, fartucha. Płótno chałatowe. 2. «noszący tradycyjny żydowski chałat» Chałatowi Żydzi, starozakonni. chałatowy w użyciu rzecz., rzad. «ubogi, prosty Żyd noszący… …   Słownik języka polskiego